Abi…Ummi.., tanamkan tauhid semenjak ia kecil…

November 16, 2009 pukul 5:21 am | Ditulis dalam Uncategorized | 34 Komentar

sembu'

 • “Dan Ingatlah, tatkala Luqman (Al-Hakiem) berkata kepada anaknya seraya menasehatinya:”Hai Anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah kerana sesungguhnya menyekutukan Allah itu sungguh merupakan kedholiman yang besar…”(QS. Luqman:13)
 • Maasyaallah…inilah nasehat Luqman kepada anak-anaknya…

  Itulah sebabnya, menanamkan ajaran Tauhid adalah kewajiban paling utama setiap orang tua. Bukan sekedar ucap Lisan yang kemudian nempel di dalam hati, namun lebih dari itu… Meronai dalam segala aspek kehidupan si anak.
  dan kerana hadits nabi yang menegaskan, bahwa
  “kullu mauuluudin yuuladu ‘alal Fitroh, fa abawaahul ladzii yuhawwidaanihi au Yunashshiroonihi..”
  tiap “yang dilahirkan”/ anak/ bayi, pasti ia dalam keadaan Fitroh; suci…maka (setelah itu) kedua orang tua-nyalah yang me-Yahudikannya atopun me-Nashranikannya…
  Dari hadits di atas dapat diambil I’tibar, bahwa keselamatan dunia akhirat si anak, pada Mulanya dibebankan pada dua ortunya, klo keduanya mendidik dg didikan yang baik, maka diharapkan (besar harapan) ia akan menjadi baik, dan berakhir pada kebaikan pula; Husnul Khotimah.

  Allahummaa innaa nas-aluKa husnal Khootimah, wa na’uudzubiKa min suu-il khootimah…

  Iklan

  Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.
  Entries dan komentar feeds.